Psihologia muncii şi organizaţională şi legislaţia română

lege-PMO

    În România, ca şi în alte ţări europene, Legea impune ca la angajarea, menţinerea în funcţie, reluarea, schimbarea activităţii iniţiale a unui salariat, sau pentru promovarea acestuia, indiferent de nivelul de pregătire sau vârstă, să se efectueze în prealabil un control medical (medicina muncii) alături de o examinare psihologică, o verificare a aptitudinilor psiho-profesionale (psihologia muncii şi organizaţională), iar numai după acestea să se realizeze angajările, respectiv continuitatea sau schimbarea activităţii. (conform H.G. nr. 355 din 2007 privind Supravegherea sănătăţii lucrătorilor, precum şi Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a Sănătăţii şi Securităţii în Muncă).

"Fii în jurul oamenilor cu care vrei să te asemeni, pentru că vei deveni asemenea oamenilor în compania cărora te afli..." - Sean Reichle

    După cum observăm serviciile de psihologia muncii vin în completarea investigaţiilor medicale necesare la întocmirea fişei de aptitudini pentru fiecare dintre angajat/viitor angajat în parte.

 

Navigati in meniul PMO


Înapoi la pagina principală PMO