Psihologia muncii şi organizaţională

 

         Psihologia muncii şi organizaţională este ramura aplicativa a psihologiei, care studiază omul şi comportamentul său organizaţional - omul în organizaţie.
        Societatea din zilele noastre este interesată de eficienţă, iar organizaţiile (care sunt grupuri de persoane fizice sau juridice) sunt forme de organizare a acţiunii umane. Pentru aceasta ele au început să fie studiate din perspective multiple, din punct de vedere sociologic, juridic şi mai ales psihologic. Astfel, a apărut şi s-a dezvoltat psihologia muncii şi organizaţională, ca urmare a implicării tot mai intense a societăţii în industrializarea mediului înconjurător.
        Psihologia muncii şi organizaţională a devenit astfel o profesie care este practicată de psihologi specializaţi în această complexă ramură de activitate.