Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale

 

       Psihologia aplicată în domeniul securităţii naţionale este o ramură aplicativă a psihologiei, existente în cadrul Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
        Psihologia aplicată în domeniul securităţii naţionale este foarte complexă datorită dinamicii ei.
        Acest domeniu vizează aplicarea strategiilor de selecţie şi evaluare psihologică a personalului din instituţiile publice sau private cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; se ocupă de asistenţa psihologică a persoanelor care execută pedepse privative de libertate şi a altor categorii de persoane, precum şi multe alte activităţi complexe cum ar fi de exemplu negocierea situaţiilor de criză şi managementul conflictelor.