Prevederi legislative in Psihologia aplicată în domeniul securităţii naţionale


legislativ-PADSN

    Activităţile desfăşurate în domeniul psihologiei aplicate în securitate au la bază prevederi ale actelor normative în vigoare, dintre care menţionăm:

"Securitatea este esenţială vieţii indivizilor, colectivităţilor şi statelor. Practic, orice domeniu al vieţii individuale şi sociale are nevoie de securitate." - Citat din Ionel Nicu Sava
  • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;

  • H. G . nr. 788/2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004;

  • Legea nr. 295 din 2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, art.2-5;

  • Legea nr. 117/2011 pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;

  • H. G. nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti;

  • H. G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

  • Directiva cadru a Comisiei Europene 89/391 privind asigurarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.

    De asemenea, la nivelul fiecărei instituţii există o serie de reglementări de ordin intern, cum ar fi ordine ale ministrului de care aparţine instituţia respectivă, regulamente şi instrucţiuni care particularizează modalitatea de organizare şi desfăşurare a activităţii.

 

Navigati in meniul PADSN


Înapoi la pagina principală PADSN