Ariile vizate de Psihologia muncii şi organizaţională

actioneaza-PMO

    Câmpul de acţiune al psihologiei muncii şi organizaţională este foarte mare larg, aria sa de acţiune se întinde de la metodele de angajare, instruire, evaluare a personalului, şi merge până la formularea teoriilor despre modul de funcţionare a organizaţiilor şi cum pot acestea să devină mai eficiente.

    Aria de acţiune a psihologilor specializaţi în această ramură este din ce în ce mai mare, iar serviciile psihologice pe care ei le prestează sunt:

"Cind un om si-a impus niste limite pentru ce va face, si-a impus niste limite pentru cit poate sa faca." - Charles M. Schwab

 

 

 

• Recrutarea şi selecţia de personal pentru diferite organizaţii;
• Evaluarea psihologică a angajaţilor;
• Analiza posturilor de muncă şi proiectarea fişelor de post;
• Evaluarea posturilor de muncă în vederea practicării unei retribuţii şi politici de recompense echitabile;
• Proiectarea de programe de instruire profesională;
• Studiul cauzelor fluctuaţiei personalului şi găsirea remediilor aferente;
• Investigarea cauzelor stresului ocupaţional şi proiectarea de programe de management al stresului;
• Psihologii din domeniul muncii şi organizaţională lucrează în şi în laboratoarele de psihologie din transporturi sau alte ramuri industriale care au posturi de muncă ce implică risc;
• De asemenea laboratoarele de psihologie din dotarea armatei, din aviaţie, sau departamentele de resurse umane din cadrul unităţilor militare, utilizează psihologi specializaţi în domeniul psihologiei muncii.

    În acest context observăm că psihologii din sectorul muncii si organizaţională se ocupă de o serie de activităţi variate, pornind de la evaluări de selecţie profesională, controale periodice ale personalului până la expertize sau psihodiagnoze organizaţionale şi nu numai.

    Rolul psihologului într-o organizaţie este foarte util, mai ales din punct de vedere al resursei de timp şi al eficienţei. De exemplu, dacă într-o organizaţie cineva nou se angajează este foarte probabil ca pe parcursul întregii cariere, drumul său să fie influenţat, în variate forme şi intensităţi, de intervenţiile specifice psihologiei muncii şi organizaţională.

    Astfel, psihologul specializat în domeniul muncii şi organizaţională este indicat pentru a lucra într-o companie deoarece va putea ajuta angajatorul să parcurgă cu mai mare uşurinţă şi chiar să treacă peste toate demersurile de angajare necesare într-o organizaţie. Psihologul va construi fişa postului, va evalua munca şi va încadra într-o anumită grupă de salarizare personalul. De asemenea, tot el poate determina nivelul de competenţă, se va interesa de sistemul de evaluare şi poate implementa sistemul de recompense.

    Psihologul din domeniul muncii şi organizaţională are abilitatea de a organiza cursurile de instruire profesională, face parte din componenţa echipelor de muncă, este implicat în acţiuni de motivare şi creştere a motivaţiei salariaţilor, în acţiuni de evaluare a calităţii vieţii psihice, a well-being-ului, a stării de bine a angajaţilor. Acesta are bune abilităţi de implementare a unor acţiuni de prevenire şi profilaxie a incidentelor şi accidentelor de muncă, în expertize post-accident şi de asemenea, în activităţi de proiectare a echipamentului de muncă adecvat şi a interfeţelor om-maşină. (Bibliografie: Horia Pitariu, 2007).

 

Navigati in meniul PMO


Înapoi la pagina principală PMO